• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2020 - Custom text here

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен

 

 ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

 

  

1.Кина Славова Кюпчикова – касиер/домакин

2.Ефтим Великов Симеонов – шофьор на училищния автобус и подръжка

3.Марийка Петкова Георгиева – чистач/хигиенист

 


 

Контакти

Директор:

Иванка Момчарова

моб: 0894443565

e-mail: ou_kipilovo@abv.bg

 

Последвайте ни

 

 

            

Карта