• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2020 - Custom text here

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен

 

 ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

        През 2016 година към училището е създаден обществен съвет със следния състав:

 

1.Юлия Казакова – гл. Експерт ОСДУЗ – Котел

2.Виолета Ненчева – секретар/библиотекар към читалище „Анастас Кипиловски – 1909“

3.Мариела Султанова – родител на ученик от 6 клас

4.Селиме Руждиева – родител на ученик от 5 клас

 

5.Мария Йорданова – родител на ученици от 1 и 4 клас


 

Контакти

Директор:

Иванка Момчарова

моб: 0894443565

e-mail: ou_kipilovo@abv.bg

 

Последвайте ни

 

 

            

Карта