• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2020 - Custom text here

 

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен

 

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

 

         Първото училище в с.Кипилово е открито през 1840 година. Първоначално е имало формата на килийно училище и се е помещавало в черковната килия. Първият учител е бил Кръстю Христов от с.Беброво. За онова робско време то е било огромна стъпка напред за нашите деди и прадеди. Няколко години идвали учители от други селища, които същевремено били и свещеници. Първият местен учител е Сава Михалев Сивов, който учи децата десет години. По – късно идва учител от град Елена, който показва, че обучението трябва да се води по друг начин, да се учат децата на смятане и други науки т.е. училището да се превърне в светско.

        Килията започнала да става неудобна, затова през 1882-1883 година започва строеж на нова училищна сграда и до завършването и обучението се води в къщата на турския управник, където се е помещавало и общинското управление.

       Много труд е дало тогавашното население за построяването на новата двуетажна сграда, с хубависветли стаи, които дълги години задоволяват нуждите на населението. В училището се настаняват вече отделни класове. Минават години, има развито начално училище с четири класа. През 1920 година е разкрит първи прогимназиален клас и след три години то се превръща в развито основно училище с три прогимназиални класа.

        Стремежът на кипиловчани към знание,  бурното развитие на образователното дело в България и не на последно място местоположението на с.Кипилово, пораждат необходимостта от нова училищна сграда. Започната е през 1943 година и е завършена през 1945 година, с активното участие на учители, ученици и цялото население.

         В новата светла сграда, дълги години се обучават около 200-220 ученици. Всяка година основно образование завършват около 25 ученици и почти всички продължават образованието си, като измежду тях има учители, лекари и инженери.

       И така до 2000 година, когато демографският сриф засегна и нашето село, а от там и училището.

 

       Сега вече в него се обучават около 40 ученици в четири слети класа.


 

Контакти

Директор:

Иванка Момчарова

моб: 0894443565

e-mail: ou_kipilovo@abv.bg

 

Последвайте ни

 

 

            

Карта