• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2020 - Custom text here

                    Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

                    с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен

          

Училищен план – прием

       за учебната 2017/2018 година

 

          През следващата 2017/2018 учебна година в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде сформирана една паралелка I клас и една паралелка V клас.

        Класен ръководител на I клас ще бъде г–жа Стефка Момчарова, а на V клас г–жа Мария Димова.

        Заявления за записване ще се подават в училище, от 01.06.2017г. до 02.06.2017г., от 9.30ч. до 16.30ч.

       До 01.09.2017г. родителите са длъжни да подадат:

       1.Декларация за личните данни на учениците.

       2.Заявление за избираема подготовка.

 

  

Директор:................... 

/Ив.Момчарова/


 

Контакти

Директор:

Иванка Момчарова

моб: 0894443565

e-mail: ou_kipilovo@abv.bg

 

Последвайте ни

 

 

            

Карта