• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2021 - Custom text here

   Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен


П Р О Т О К О Л

 

                                                                   №9

 

                                                          От 25.03.2019г.

 

 

      Днес 25.03.2019 г.се проведе среща на представители на обществения съвет и директора на Основно училище „Св.св.Кирил и Методий“ с.Кипилово общ.Котел обл.Сливен.

 

      Директорът запозна присъстващите с училищния план-прием за учебната 2019/2020 г.

      Г-жа Момчарова информира присъстващите, че и тази учебна година обучението ще се осъществява за първи клас в една слята паралелка и за пети клас в една слята паралелка..

     

      Представителите на обществения съвет изразиха съгласието си по отношение на училищния план-прием за учебната 2019/2020 г..

 

 

 

 

 

Председател:....................

                        /В.Ненчева/

  

Контакти

Директор:

Иванка Момчарова

моб: 0894443565

e-mail: ou_kipilovo@abv.bg

 

Последвайте ни

 

 

            

Карта